سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میترا ایران منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پوشش های کامپوزیتی رسوبدهی الکتریکی از فناوری های جدید اصلاح سطح هستند که بطور گسترده برای کاربردهای صنعتی فلزات و بهبود مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی استفاده می شوند دراین تحقیق سعی شده است به وسیله معلق سازی غلظت های مختلفی ازنانوکاربید تنگستن درحمام استاندارد آبکاری کرم لایه نشانی همزمان پوشش کرم سخت به همراه ذرات سخت سرامیکی درحضور روانساز TEPA ( Tetra Ethylene Pent Amine انجام پذیرد دراین پژوهش به بررسی تاثیر غلظت نانوذرات موجود درمحلول دانسیته جریان و نوع جریان اعمالی مقایسه جریان پالسی با جریان مستقیم پرداخته شدهاست جهت بررسی مورفولوژی سطح و توزیع ذرات و درصد وزنی ذرات در پوشش از بررسی های میکروسکوپ الکترونی sEM و آنالیزور EDS جهت بررسی خواص پوشش از آزمون خوردگی و سختی سنجی استفاده شده است. همچنین نرخ خوردگی برحسب ملی متر درسال کرم ساده از 4/213*10-3 به 4/198*10-5 mpy) برای پوشش کامپوزیتی حاوی 7 درصد وزنی پورد نانوتهیه شده با جریان مستقیم کاهش یافته است.