سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی گل بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمهدی علوی املشی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ساخت کاتالیست Fe-Cu-Mn-SiO2 جهت انجام ازمایشهای سینتیکی سنتز فیشر ت تروپش دریک راکتور بستر ثابت با استفاده از روش رسوبدهی همزمان و تکنیک ثابت بودن ph انجام گرفته است تستهای XRD و TPR جهت شناسایی کاتالیست به ترتیب نشان از امورف بودن ساختار کاتالیست بهعلت وجود سیلیکا و اسانتر شدن شرایط احیا به جهت وجود مس دارد ازمایشهای راکتوری انجا م شده جهت حذف محدودیتهای نفوذی نشان میدهد که در محدوده سایز 177-297 میکرون از کاتالیست میزان تبدیل مستقل از سایز کاتالیست بوده و می توان از مقاومت نفوذ داخلی صرف نظر نمود همچنین اثر پارامترهای عملیاتی بر کارایی کاتالیست نشان میدهد که افزایش دما باعث افزایش میزان تبدیل افزایش فشار نیز سبب افزایش وزن مولکولی متوسط محصول و افزایش نسبت H2/CO سبب تولید هیدروکربن های سبک تر و درصد الفین کمتر می گردد.