سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملازاده – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه تهران
نیما تقوایی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش رفتار سایشی روکشکاری جوشی فولاد ساده کربنی با چدن سفید مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور دو الکترود از جنس چدن سفید پرکرم با ترکیب شیمیایی متفاوت بر روی فولادSt37 توسط جوشکاری روکشکاری شد. سپس روکشها از نظر ساختار میکروسکوپی ، سختی و سطوح سایش مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که مقدار زیاد کرم به تنهایی باعث افزایشمقاومت به سایش در چدن های سفید پرکرم نمی شود بلکه وجود ترکیب بهینه ای از کرم و عناصر آلیاژی کاربیدساز باعث افزایش موثر مقاومت به سایش می شود. بطور مثال وجود Mo و Nb درالکترود چدن سفید پرکرم نه تنها باعث ایجاد کاربیدهای NbC و استخوان ماهی شکل Fe,Mo,Cr ) 7C3 می شود بلکه باعث تغییر مورفولوژی کاربیدها و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی و رفتار سایشی روکش می شود.