سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
فرهاد سلیمی – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی شیمی تهران
محسن وفایی سفتی – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
خسرو جراحیان – پژوهشگاه صنعت نفت،پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر
سید سعید قریشی – پژوهشگاه صنعت نفت،پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر

چکیده:
ازانجا که تهیه موادی جهت کاهش تولید آب درچاه های تولیدی هیدروکربوری که توانایی تحمل شرایط شوری ودمای بالای مخازن نفتی و گازی کشورمان را داشته باشد بسیارحیاتی است درکار حاضر هیدروژل های کامپوزیت و نانوکامپوزیت پایه پلی اکریل آمید /استات کروم III به عنوان عامل شبکه سازبا استفاده ازروش حلال تهیه شدند تا تاثیر ذرات رس مونت مورلونیت درهیدروژل برروی خواص مختلفی ازقبیل چروکیدگی و استحکامی درشرایط دمایی وشوری یکی ازمخازن جنوب ایران مورد ازمون قرارگیرد نتایج حا صل ازانالیز پراش اشعه X حاکی ازافزایش فاصله بین لایه ای d001 برای رس مونت موریلونیت ازمقدار اولیه 12/43و19/45 انگسترم و تشکیل ساختارintercalation شد افزایش شدت اختلاط منجر به غلبه ساختارExfoliation شدنفوذشاخه های پلیمر درمیان لایه های رس منجر به افزایش Gهیدروژلهای ساخته شده با مونت موریلونیت شد و درغلظت 3 درصد وزنی مونت موریلونیت بیشترین مقدار G حاصل شد درنهایت نتایج انالیز گرمایی TGA افزایش پایداری گرمایی برای هیدروژل درحضور رسها را نشان داد