مقاله ساخت گيرنده نوري بر پايه مواد آلي حاوي نانو ذرات TiOPc و بررسي خواص نوري و الکتريکي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 25 تا 30 منتشر شده است.
نام: ساخت گيرنده نوري بر پايه مواد آلي حاوي نانو ذرات TiOPc و بررسي خواص نوري و الکتريکي آن
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيرنده نوري
مقاله قله جذبي
مقاله منحني تخليه الکتريکي تاريکي و روشنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژييان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: فيض سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرقي سيداميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار لايه اي گيرنده نوري مورد بررسي در اين مقاله به صورت   SL/(Al)/BL(Polyamide)/CGL(TiOPc)/CTL(Oxadiazole)/ITO/Glass است. روش لايه نشاني مورد استفاده براي ساخت اين گيرنده نوري، رسوب فيزيکي بخار مي باشد. از ماده نانوساختار فتالوسيانين اکسيد تيتانيوم(TiOPc)  با اندازه متوسط ذرات حدود 25 نانومتر به عنوان ماده توليد کننده حامل بازار، استفاده شده است. رفتار نمونه تحت طيف نگاري مرئي- فرابنفش بررسي شد و مشخص شد که نمونه در طول موج هاي 282، 402، 578 و 762 نانومتر قله جذبي دارد و در محدوده طول موج هاي 402-578 نانومتر بيش از 90 درصد نور را عبور مي دهد. با رسم منحني تخليه الکتريکي تاريکي و روشنايي نمونه، کاف پتانسيلي حدود 23.43 ولت با ولتاژ اوليه 35 ولت، معادل %67 تضاد تصوير، در 345 ميلي ثانيه به دست آمد.