سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین مقصودی – مرکز تحقیقات نیرو متن
هاله قدم آبادی –
بیژن قاسملو –

چکیده:

بررسی سوابق زمین لرزه های گذشته ، وجود آشفتگی های بسیاری را پس از وقوع بحران آشکار می سازد . سردرگمی در کلیه سطوح تشکیلاتی ، مشخص نبودن وظایف و حدود اختیارات مسئولین، موجود نبودن طرح های عملیاتی ، خاص شرایط بحرانی ، فشارهای روحی شدید ناشی از آشنا
نبودن مردم و مسئولین با عوارض و آثار ناشی از بحران و در نتیجه عدم آمادگی روحی و کاهش قابلیت ها و توانایی های کارکنان در انجام وظایف ، مشخص نبودن امکانات و تجهیزات کمکی موجود و نحوه دسترسی به آنان و بسیاری مشکلات دیگر سبب خواهد شد که در ساعات طولانی پس از وقوع
بحران ، کلیه تصمیمات لحظه ای و متکی بر ابتکارات فردی بوده که حکم آزمایش و خطا را یافته و طبیعتاً در چنین شرایطی روند مقابله از سرعت مطلوب برخوردار نخواهد بود . این در حالی است که ساعات اولیه پس از وقوع بحران که به ساعات طلایی شهرت دارد ، بسیار حیاتی بوده و هر لحظه تأخیر در عملکرد مناسب بر وخامت اوضاع خواهد افزود. با توجه به اهمیت صنعت برق و مصرف گسترده آن در منازل ، بیمارستان ها و سایر مراکز حساس حفظ عملکرد آن پس از وقوع زمی نلرزه بسیار ضروری می باشد. در بخش سازه های صنعتی شرکت « مدیریت بحران زمین لرزه در صنعت برق » با عنایت به موارد فوق متن مورد توجه قرار گرفت . بر این اسا س ، ساختار تشکیلاتی مطلوب ، برای دستیابی به این مهم طراحی و کلیه دستورالعمل ها ، اجزاء و مؤلفه های مورد نیاز جهت شکل گیری ، استقرار و حفظ پویایی این ساختار ارائه گردیده است.