سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نقد علی چوپانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سید رضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبر

چکیده:

هدف از این مقاله عبارت از طراحی و محاسبه کلیه اجزای تشکیل دهنده سازه های فضاکار از نوع مرو، تیپ بندی و بهینه سازی آنها ست. ابتدا تمام اجزای سازه های فضاکار شامل پیچ، اسلیو، پین، گوی و جوش طراحی و محاسبه شده و سپس نیروهای مجاز هر یک از این اجزا بدست آمده است. بدین ترتیب با مشخص شدن نیروی تک تک اجزا می توان با کنار هم قرار دادن آنها تیپ مناسب مورد نظر و نیروهای مجاز هر تیپ در حالت کشش یا فشار را بدست آورد که نتایج نهایی را می توان با تهیه یک برنامه کامپیوتری بهینه کرده و نهایتا با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل سازه، نوع تیپ و المانهای مورد استفاده را مشخص نمود.