سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

برنامه ریزی مبتنی بر هدف ( Goal Based Planning) یکی از مهمترین مراحل فرآیند هرنوع برنامه ریزی جهت موفقیت اجرایی و خروجی هر طرح یا برنامه ای می باشد. زمانی که یک طرح اهدافی چند گانه (Multiple) داشته باشد این امر اهمیت مضاعفی می یابد. سد 15 خرداد به عنوان یک سازه طراحی شده چند هدفه از زمان راه اندازی تا کنون فراز و نشیبهای گوناگونی را در بر داشته است. به هم پیوستن اهداف اولیه این سد با دیگر طرحهای عمرانی آب کشور این سازه را از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است. این مقاله دو هدف عمده را دنبال می نماید؛ نخست مروری بر چالشهای اجرایی این سازه از آغاز تا کنون و دوم بررسی میزان موفقیت اجرایی آن به کمک رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر هدف. در ادامه خواهیم دید که از این مهم چندان برای بهره برداری، نظارت و ارزیابی مستمر این سازه استفاده نگردیده است.