مقاله سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي، رابطه متقابل يا يك سويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 209 تا 238 منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي، رابطه متقابل يا يك سويه
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله جامعه مدني
مقاله دموكراسي
مقاله انجمن هاي داوطلبانه
مقاله اعتماد اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي از جمله نظريه هاي جامعه محوري است كه امروزه بسياري از انديشه ها و آراي اجتماعي را به خود اختصاص داده است، اما پيوندهاي چند جانبه اين مفهوم با مسايل مرتبط در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع، شناخت و تبيين آن را دشوار ساخته است. بنابراين، ايجاد سرمايه اجتماعي و فراهم نمودن شرايط و بسترهاي مورد نياز جهت توسعه جامعه مدني و دموكراسي منوط به شناخت دقيق آنها و روابط و تعاملشان با يكديگر است. در نوشه حاضر، با تمركز بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعي، از سازمان ها و انجمن هاي داوطلبانه به عنوان گره كانوني براي رشد و تقويت سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي ياد شده است. در ادامه، وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران مورد توجه و تحليل قرار گرفته و گفته شده كه روند دموكراسي خواهي در ايران از چرخه فراز و فرود سرمايه اجتماعي پيروي مي كند، از اين رو تقويت دموكراسي با شكل گيري و تقويت نهادهاي مدني پيوند دارد و اين ارتباط در تسهيل زمينه هاي ارتقاي سرمايه اجتماعي موثر است.