مقاله سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دولت: عناصر دستيابي به توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 129 تا 146 منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دولت: عناصر دستيابي به توسعه
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله مثلث توسعه يافتگي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله جامعه مدني
مقاله دولت توسعه خواه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطار سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي فزاينده موجود در روابط کنشگران اجتماعي و جامعه مدني مستحکم، به همراه دولتي مدرن، قوي و توسعه خواه، مي توانند فرآيند توسعه همه جانبه کشورهاي در حال توسعه را با کمترين زمان و آسيب ممکن به پيش ببرند. اين عناصر، اجزا يک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراري ارتباط ارگانيک ميان آنها، مي توان انتظار داشت که اين کشورها، به توسعه دست يابند. ضعف يا تضعيف هر کدام، فرآيند توسعه را با اعوجاجات فراواني روبرو خواهد کرد. و در نهايت، ضعف يا تضعيف هر سه مولفه، عدم توسعه يافتگي را نهادينه مي کند. تامل و بازانديشي در کيفيت اين سه ضلع مثلث توسعه يافتگي و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي تقويت آنها، شايد بهترين الگو براي دستيابي به توسعه همه جانبه و پايدار باشد.