مقاله سرگذشت اثولوجيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در آينه معرفت از صفحه 81 تا 104 منتشر شده است.
نام: سرگذشت اثولوجيا
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثولوجيا
مقاله حلقه كندي
مقاله نهضت ترجمه
مقاله آمليوس
مقاله تاسوعات افلوطين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حسين آبادي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به بررسي كتاب اثولوجيا و ديدگاه هاي مختلف در باب آن پرداخته شده است. اثولوجيا اثر بسيار مهم و تاثيرگذاري در جهان اسلام بوده است؛ به همين علت پژوهش درباره محتوا و سرگذشت آن براي شناخت عميق فلسفه در جهان اسلام ضروري به نظر مي رسد.
اين كتاب به عنوان يكي از منابع فلسفه يونان وارد جهان اسلام شده و همواره مورد توجه متفكران بزرگ جهان اسلام همچون كندي، فارابي، ابن سينا، سهروردي، ميرداماد، ملاصدرا، ملاهادي سبزواري،‌ علامه طباطبايي و ساير حكماي مسلمان بوده است. اثولوجيا حداقل از دو جهت در جهان اسلام موثر بوده است: (1 منشا پديد آمدن شروح، تعاليق و رسالاتي بوده است؛ (2 از نظر محتوا بر مباحث الاهيات بالمعني الاعم، الاهيات بالمعني الاخص و علم النفس تاثيرگذار بوده است.
اثولوجيا در جهان اسلام همواره به عنوان اثري از ارسطو با تفسير فرفوريوس صوري شناخته مي شد، اما برخي تحقيقات اخير نشان مي دهد كه اين كتاب برگرفته از تاسوعات چهارم،‌ پنجم و ششم افلوطين است. آنچه امروزه مسلم است اين است كه اثولوجيا به لحاظ محتوا برگرفته از آرا افلوطين است. اين مقاله درصدد است تا اثبات كند اثولوجيا ترجمه و تاليفي آزاد است و منشئي دوگانه از آرا افلوطين و ارسطو دارد، به نحوي كه محتواي آن از افلوطين و روش آن از برهان ارسطويي است و به قصد تدريس گردآوري شده است.