مقاله سلسله مراتب ارزش هاي ازدواج در جوانان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 207 تا 230 منتشر شده است.
نام: سلسله مراتب ارزش هاي ازدواج در جوانان ايراني
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب
مقاله ارزش هاي ازدواج
مقاله جوانان
مقاله شوارتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخموش محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش سلسله مراتب ارزش هاي ازدواج در بين 2680 دانشجو و دانش آموز زن و مرد ايراني با استفاده از مقياس مولف ساخته ارزش هاي ازدواج (با ابعاد: محاط شدگي در برابر خود پيروي، و سلسله مراتبي در برابر برابرنگري) ارزشيابي شدند.
يافته هاي پژوهش نشان دادند که در مقياس سلسله مراتب ارزش هاي ازدواج جوانان، ابعاد خودپيروي و برابرنگري در رتبه هاي بالاتر و ابعاد محاط شدگي و سلسله مراتب در جايگاه پايين تري قرار دارند. انتظار مي رفت که تهراني ها نسبت به جوانان ساير استان ها و دانشجويان در مقايسه با دانش آموزان، در ارزش هاي ازدواج خودپيروتر و برابرنگرتر باشند.
هر چند تهراني ها و دانشجويان خودپيروتر بودند اما، با تاکيد بيشتر بر توزيع نابرابر قدرت و نقش ها در زندگي زناشويي، بعد سلسله مراتبي ارزش هاي ازدواج را با اهميت تر مي شمردند.