سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلما کارآمد –
علیرضا پور رحیمی –
امیر گلستانیان –

چکیده:

در این طرح با استفاده از مواد بازیافتی فوم پلی استایرن و کنج اله دانه های روغنی ( پنبه دانه) سنتز نوعی از پلاستیکهای زیست تخریب پذیر با هدف کاهش زباله های پلاستیکی , کنترل آلودگی محیط زیست همچنین جایگزینی این دسته از پلاستیکها به جای مشتقات نفتی صورت گرفته است .پلاستیک سنتز شده نهایی می تواند پس از تخریب پذیری همانند کودهای شیمیایی عمل کرده و موجب تقویت خاک گردد . پس از انجام دو مرحله نیتراسیون و آمیناسیون روی فوم پلی استایرن مذکور و انجام واکنش پیوند عرضی حرارتی فوم آمینه شده و پروتئین استخراج شده , در مرحله بعد تست تخریب پذیری روی پلیمر نهایی انجام می گیرد . در این قسمت با استفاده از کشت باکتریهای خاک و تلقیح آن به نمونه های آماده شده پلیمر , میزان کدورت نمونه اندازه گیری شده و طبق نمودار بدست آمده حد نهایی تخریب پذیری مشخص می شود . با استناد به نتایج نهایی گزارش شده می توان تخریب پذیری اولیه این پلاستیک را در بازه زمانی 90-70 روز تخمین زد .