سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمیدرضا وهابی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ایران
بهادر کرمی –

چکیده:
ترکیبات هتروسیکل بطور گسترده درانواع ترکیبات دارویی دامپزشکی شیمی گیاهی بعنوان عوامل شفاف کننده نوری ضدباکتریریا ضدقارچ ضدتشنج ضددیابت و درمان بیماریهای قلبی و ضداکسایش و افزودنیها و بسیاری ازعوامل دیگر به کارمیروند این ترکیبات ازنظر کاربرد صنعتی و خواص بیولوژیکی اهمیت ویژه ای داشته به خصوص درپزشکی به عنوان داروهای بسیار ارزنده بکار میروند بسیاری از داروها و عمده ترکیبات هتروسیکل ازمنابع طبیعی استخراج نشده بلکه سنتز می شوند تقریبا بیشتر الکالوئیدها که بعنوان دارو مصرف میشوند ازمولکولهای هتروسیکل تشکیل میشوند درعین حال ترکیبات هتروسیکل درسوختهای فسیلی به وفور یافت می شود که باعث نگرانی درزمینه آلودگی محیط زیست شده است دراین پروژه تحقیقاتی با استفاده ازواکنشهای چندجزئی همزمان ازترکیب آریل گلی اکسالها بنزآمید و فنولهای مختلف درحضور اسید جامد ایتریم نیترات شش آبه درشرایط بدون حلال و حرارتی برای سنتز ترکیبات هتروسیکل حاوی حلقه ی بنزوفوران استفاده شده است