سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید محمد طاهری – گروه فیزیک، دانشگاه شاهد، تهران
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه یزد
امید خانی –

چکیده:

سنتز نانوذرات نیمرسانای CdS:Fe با یک روش شیمیایی مرطوب انجام شده است. اساس این روش تولید با استفاده از مهارکننده مرکپتواتانول جهت کنترل اندازه نانوذرات صورت گرفته است. با توجه به اینکه با کوچکتر شدن اندازه ذرات (در حد نانومتری)، شکاف انرژی تغییر میکند، خواص نوری و الکتریکی نانوذرات نسبت به خواص ماده حجیم تفاوت پیدا می کند که بدین دلیل تهیه مواد در مقیاس نانومتری همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تاثیر میزان عنصر واسطه Fe جایگزین شده، بر خصوصیات اپتیکی و ساختاری نانوذرات نیمه هادی سولفید کادمیوم بررسی شده است. آلاییدن نانوذرات با فلزات واسطه، خواص فیزیکی و نورتابی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، چرا که یونهای ناخالصی مربوطه بر ساختار الکترونی و خواص گذار آن اثر می گذارد. آنالیز فازی نانوبلورهای حاصل بوسیله پراش اشعه ایکس( XRD)، خصوصیات جذبی آنها توسط (UV-Visible)، خواص نوری و الکتریکی آن بوسیله طیف سنج فوتولومینسانس (PL) تعیین اندازه دقیق و چگونگی توزیع ذرات با TEM مورد بررسی قرار گرفته است.