سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیدمحسن سیدالنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اعظم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

نانو کامپوزیت نیکل-کاربید تیتانیم از طریق رسوب الکتریکی محلول واتس بدست آمده است.در این مقاله اثرات کاتد چرخان، آلتراسونیک، استفاده از پودر سنتز احتراقی و کاربید خریداری شده با خلوص بالا بر روی ترسیب الکتروشیمیایی این نانو کامپوزیت مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات با استفاده از روش های تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکرو هاردنس انجام گرفت. بعلاوه کاربید تیتانیم با خلوص بالا با استفاده از روش سنتز احتراقی تولید گردید. همچنین اندازه دانه ها از رابطه شرر و با استفاده از نرم افزار Xpert HighScoreمحاسبه شد. مشاهده شد که بهترین نتیجه از سوسپانسیون حاوی کاربید های تولید شده با سنتزاحتراقی حاصل گردیده است.