سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره رجبعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد
امیر حسنجانی روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد
علی شکوه فر – استاد مهندسی وعلم مواد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمد کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد

چکیده:

در این پژوهش نانو ذرات اکسید آهن با استفاده از مواد اولیه FeCl3.6H2O، هیدروکسید سدیم (NaOH) و آب بعنوان حلال با روش Sonochemical سنتز شد. برای تحقق این امر درحین اختلاط محلول های مولار NaOH و FeCl3.6H2O تهیه شد و با انجام واکنش شیمیایی بین آنها محلول حاصله توسط دستگاه Sonicator‌تحت امواج آلتراسونیک با شدت و فرکانس معین و در دمای مشخص قرار گرفت که رسوبات حاصل از واکنش بین مواد اولیه، توسط صافی از محلول جدا شد و پس از شستشو در دمای اتاق به مدت 24 ساعت خشک گردید. سپس مورفولوژی و سایز ذرات بدست آمده توسط دستگاههای آنالیز پراش اشعه X‌ (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان از تولید نانو ذرات اکسید آهن سنتز شده به روش Sonochemical دارد.