سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا طاهرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سیده ندا مصدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
حسین علیپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس پوشش داده شده با دکستران و فعال سازی گروههای سطح دکستران ،گزارش شده است .سنتزFe3O4 –Dextran از واکنش یونهای فروس و فریک با پلیمر دکستران در محیط بازی صورت می گیرد . متوسط سایز ذرات حدود 30-40nm به دست آمد.آنالیزهای انجام شده شامل ATIR)Attenuated total internal reflection spectroscopy X-ray diffraction(XRD) و thermogravimetric analysis(TGA) می باشد. در مجموع ،پس از فعال سازی سطح ذرات با گروه های سطحی کربوکسیل آنها قابلیت اتصال به بیو مولکولها مختلف را پیدا می کنند که جهت کاربردهای پزشکی مانندMRI: جدایش سلولی، رهایش دارو و هیپرترمیا مطلوب می باشند