سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه غریب شاهیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان
مجید جعفرتفرشی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان
مصطفی فضلی – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

تک بلور های4 KTP) KTiOPO) با استفاده از فلاکس K6P4O13 و با روش هسته سازی خود به خودی بر روی میله پلاتینی رشد داده شدند. از کوره تک ناحیه ای جهت انجام سنتز و از دستگاه رشد از محلول دمای بالا با هسته گذاری از بالا (TSSG) جهت فرآیند رشد استفاده گردید. تک بلورهای نسبتاً شفافی به ابعادmm33×6×8 با مورفولوژی کامل رشد داده شدند.