سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کاهکش پور – کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اه

چکیده:

پلیمرهای طبیعی مانند نشاسته می توانند به عنوان الگو در سنتز نانو ذرات اکسید آهن به کار رفته شوند.پلیمرها به عنوان یک پوشش در محلول آبی برای آهن(III) عمل می کنند. کنترل خشک کردن و به دنبال آن حذف کامل تمپلت که به عنوان عامل پایدار ساز مورد استفاده قرار میگیرد، باعث ایجاد فضای فاصله ای بین نانو ذرات اکسیدآهن سنتز شده می گردد. در این مقاله رو ساخت نانو ذرات (α-Fe2o3) را با روش Hydrothermal decompositionشرح داده می شود. خواص کریستالی نانو ذرات اکسید آهن بدست آمده با استفاده از تصاویر TEM و SEM و نیز طیف سنجی FT-IR و XRD مورد مطالعه قرار می گیرد.