سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کاهکش پور – کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهو

چکیده:

در این مقاله روش سنتز نانو ذرات اکسید روی، بر پایه یک نوع تمپلت پلی ساکارید شرح داده می شود. روش به کار برده شده با استفاده از تجزیه حرارتی در فاز آبی یا Hydrothermal decomposition است. همچنین در این روش ذرات سنتز شده در دماهای متفاوت 200و 400و600 و800 درجه سانتیگراد کلسینه می شود. و اثر این تغییرات دمایی در اندازه ذرات بررسی می شود. نانو ذرات سنتز شده با تصاویر حاصل از پراش اشعه X یا (XRD)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، جذبUV-vis ، اسپکتروسکوپی فوتولومینانس(PL) و مادون قرمز (FT-IR)شناسایی شدند. نانو ذرات کریستالی سنتز شده اندازه ای کمتر ار 100نانومتر را داشتند.