سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ستار محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی
عبدالرحیم بزاز – استادیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی
حسین فخرائیان – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی
پورجوادی – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده علوم

چکیده:

رفتار ویسکوالاستیک سیستم روعن در آب (W /O) با یک مدل امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. پایداری این سیستم با پلیمر جدید سنتز شده توسط محقق با توجه به تصاویر میکروسکپی از نمونه امولسیونی آن مورد مصالعه قرار گرفت و به فرمولاسیونی پایدار دست پیدا شد. در این مقاله ابتدا روش سنتز پایدارکننده امولسیونی معرفی گردید. سپس برخی از خواص آن با پایدارکننده مشابه آن که به این منظور کاربرد صنعتی دارد، مقایسه شده است. و بالاخره رفتار ویسکوالاستیک فرمولاسیون بدست آمده با یک مدل امولسیونی مقایسه گردید .