مقاله سنجش نظري قانون اساسي جديد افغانستان با دموکراسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 307 تا 322 منتشر شده است.
نام: سنجش نظري قانون اساسي جديد افغانستان با دموکراسي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افغانستان
مقاله سنجش نظري
مقاله قانون اساسي
مقاله دموکراسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مزاري صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهمين قانون اساسي مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رويکردي دموکراتيک به تدوين و تصويب رسيد. اين مقاله به بررسي اصول اين قانون اساسي با دو مدل دموکراسي ليبرال (حمايتي و تکاملي) پرداخته است. در اين سنجش پنج شاخص، انسان شناسي، مقوله حق، نظام سياسي، دموکراسي، فرآيندهاي تحقق دموکراسي، به عنوان مبناي تحليل قرار گرفته است. در اين تحليل قانون اساسي جديد افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.