سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جواد قانعی اردکانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود وعضوهیات علمی دانشگاه پیام نور
حسین مهدیزاده – استاد دانشکده علوم زمین،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی درویش زاده – استاد دانشکده علوم زمین،دانشگاه تهران
محمد علی مکی زاده – استادیارگروه زمین شناسی،دانشگاه اصفهان

چکیده:
درفاصله ۳۵ کیلومتری جنوب غرب اردکان توده هایی با طیف ترکیبی از سیینوگرانیت،مونزوگرانیت، گرانودیوریت و دیوریت درمجموعه سنگهای آتشقشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده اند. ویژگی های سنگ شناسی مانند فقدان درشت بلورهای پیروکسن و ژئوشیمی ازجمله ۶۰%< SiO2 و MgO پایین ، Sr، بالا،نسبت های بالای HFSE، LREE/HREE و La/Yb، Sr/Y پایین و فقدان آنومالی منفی Eu بیانگر شباهت زیاد این سنگها با آداکیت های غنی ازسیلیس (HSA) است.سن مطلق توده های نفوذی منطقه بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون سال قبل(عمیدی، ۱۹۷۷ ) و خاستگاه تکتونیکی آنها در قوس سنوزوئیک با فرورانش لیتوسفر اقیانوسی جوان (کمتر یا مساوی با ۲۵ میلیون سال) بوده و نیزکاربرد نمودارهای ژئوشیمیایی تشخیصی،تأکید برآداکیتی بودن گرانیتوئیدهای اردکان دارد.