سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سجاد اکبری فر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
ستار قادر – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
معصومه ترابی – پژوهشگر لیچینگ، مجتمع مس سرچشمه ، امور تحقیقات و توسعه
شهرام دانش پژوه – پژوهشگر ارشد هیدرومتالورژی، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیقات و توسعه

چکیده:
در این تحقیق سه مکانیزم کنترل کننده سرعت انحلال مس سرباره مجتمع مس سرچشمه و تأثیر پارامترهای مؤثر بر لیچینگ مس شامل: دما، غلظت اسید سولفوریک و نوع اکسید کننده مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش دما و غلظت میزان بازیابی مس افزایش می یابد. بازیابی مس در دمای 65 درجه سانتیگراد و غلظت 2 مولار 36% و در حضور آب اکسیژنه 66.5% حاصل شد. مکانیزم نفوذ و واکنش کنترل کننده سرعت واکنش می باشد