سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام عبداله زاده – مرکز تحقیقات صنایع غذایی و بیوتکنولوژ یساختمان مهندسی شیم یدانشگاه
فرزانه وهاب زاده – مرکز تحقیقات صنایع غذایی و بیوتکنولوژ یساختمان مهندسی شیم یدانشگاه

چکیده:

در تحقیق حاضر ، فرآیند استری شدن نشاسته ذرت با توجه به متغیر عملیاتی PH مخلوط واکنش مورد مطالعه قرار گرفته است ( PH: 7,8,9 ) . همچنین تاثیر این متغیر بر دو مشخصه فیزیکو شیمیایی نشاسته، ظرفیت تورم وشفافیت خمیر بررسی شده است . در این فرآیند استری شدن نشاسته ، درجه جانشینی گروهای هیدروکسیل ( DS )‌ با افزایش PH واکنشی از 7 به 8 به حد 7% از مقدار 0.0238 تا 0.025 افزایش یافته و با افزایش PH از 8 به 9 تا 0.0214 کاهش می یابد.