مقاله سياست، حکومت و عدالت در شعر پروين اعتصامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 37 تا 54 منتشر شده است.
نام: سياست، حکومت و عدالت در شعر پروين اعتصامي
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر
مقاله عدالت اجتماعي
مقاله آزادي سياسي عرفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي ابعاد سياسي و اجتماعي شعر پروين اعتصامي شاعر نامدار معاصر ايران است. پروين نه تنها در مقايسه با تمامي زنان شاعر معاصر ايران بلکه در مقايسه با بسياري از شاعران مرد اين دوران نيز، بيش از همه به طرح مسايل اجتماعي و سياسي پرداخته است. يکي از ويژگي هاي عمده و غالب سياسي ـ اجتماعي شعر پروين، برتري عدالت اجتماعي بر آزادي هاي سياسي است. بااين همه، شعر پروين بازتاب ديدگاه هاي متضاد و متناقض او درباره مسايل و مشکلات اجتماعي و سياسي نيز هست. نويسنده بر آن است که اين تناقض از تاثيرات همزمان بستر اجتماعي و جريان هاي سياسي اجتماعي عصر او از يک سو، و جلوه هاي فرهنگي ميراث ادبي و به ويژه ميراث عرفاني و صوفيانه ايران از سوي ديگر، ناشي مي شود.