مقاله سيستماتيک و پراکندگي جغرافيايي سوسماران استان کهگيلويه و بوير احمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه 17 تا 29 منتشر شده است.
نام: سيستماتيک و پراکندگي جغرافيايي سوسماران استان کهگيلويه و بوير احمد
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستماتيک
مقاله پراکندگي جغرافيايي
مقاله سوسماران
مقاله کهگيلويه بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپوياني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان كهگيلويه و بويراحمد در جنوب غرب ايران واقع شده است، اين استان منطقه اي كوهستاني با وسعتي معادل 1621400 هكتار و حدود يك درصد مساحت كشور را بخود اختصاص مي دهد كه مساحت آن را كوهها و تپه ماهورهاي پرعارضه تشكيل مي دهد. كوههاي زاگرس با رشته هاي موازي سراسر شمال و شرق و كوههاي سياه، سفيد، خامي، خائيز، جنوب و جنوب غربي آن را در بر گرفته اند. پژوهش حاضر به منظور مطالعه پراکندگي و تجزيه و تحليل و شناسايي فون سوسماران اين استان از مرداد ماه 1381 با روش پيمايشي آغاز شده و هنوز نيز ادامه دارد. در مطالعه حاضر 18گونه متعلق به 13 جنس و پنج خانواده از فون سوسماران استان كهگيلويه و بويراحمد، جمع آوري و صفات ريختي آنها مورد مطالعه قرار گرفت كه به شرح زير شناسايي شدند: گونه هاي Laudakia caucasia، Laudakia microlepis و Trapelus lessonae و زير گونه هاي Laudakia nupta nupta،agilis Trapelus agilis  از خانواده ;Agamidae زيرگونه هاي Tropiocolotes helenae helenae،Tropiocolotes persicus persicus ، گونه هاي Cyrtopodion scabrum،Cyrtopodion gastrophole ،Hemidactylus persicus ، Asacus elisae،Carinatogecko aspratilis، از خانوادهGekkonidae، گونه Mesalina watsonana و زير گونه هاي Ophisops elegans elegans، Lacerta princeps princeps از خانواده Lacertidae، زير گونه هايMabuya aurata septemtyniata  و Eumeces schneiderii princeps از خانواده Scincidae و گونه  Eublepharis angramainyuاز خانواده Eublepharidae حاصل اين تحقيق است كه اولين بار از اين استان گزارش مي شوند.