سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نعمت الهی آرانی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانکده فنی و مهندسی بخش برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانکده فنی و مهندسی بخش برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک سیستم بازیابی تصویر بر اساس محتوا با هدف کمک به تشخیص بیماری در درماتولوژی کلینیکی پیشنهاد میشود. یک سیستم بازیابی محتوایی تصاویر از بین تصاویر یک مجموعه داده، تصاویری را که دارای پروفایل مشابه یک تصویر جدید هستند، جستجو کرده و به نمایش میگذارد. در کاربردهای پزشکی، چنین سیستمی با فراهم کردن امکان مراجعه سریع به شبیهترین نمونههای گذشته یک بیماری، به پزشک در تشخیص دقیق و با اطمینان بالاتر نمونه جدید کمک می کند. مجموعه داده مورد نظر در این تحقیق، مجموعه 110 تصویر درموسکوپی ضایعات رنگدانه ای سرطان پوست می باشد. این تصاویر متعلق به 3 کلاس ملانوما، ضایعات مشکوک و ضایعات خوشخیم میباشند. فرایند استخراج ویژگی، چالش برانگیزترین بخش یک سیستم CBIR با هدف تشخیص بالینی بیماری، می باشد. لازم است که ویژگی های استخراج شده منعکس کننده پارامترهای کلینیکی موردتوجه پزشکان برای تشخیص بالینی بیماری باشند. دراین تحقیق، مرز بیرونی ضایعات توسط توصیفگرهای فوریه مشخصه سازی میشود. تحلیل ویژگیهای بافت ضایعات بر اساس مدل خودبازگشتی متقارن MRSAR انجام شده و تحلیل هیستوگرام رنگ، تغییرات رنگ ضایعات را بررسی می کند. برای بازیابی کارآمد، سنجش شباهت بر اساس معیار حاصل از ترکیب معیارهای فاصله اقلیدسی، ماهالانوبیس و باتاچاریا صورت می گیرد. بهبود 10 % دقت بازیابی سیستم پیشنهادی نسبت به کار قبلی مشابه، کارآیی این سیستم و ویژگیهای به کار برده شده را نشان میدهد.