سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود مفید – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدعلی رزم آور – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

اهمیت پایه ریزی و اجرای دقیق یک سیستم موثر برنامه ریزی و کنترل پروژه در اجرای پروژه های بزرگ سدسازی، به علت وجود ویژگی هایی همچون، تنوع، تعدد و وابستگی فعالیت ها، سرمایه بری بسیار بالا، دوره زمانی طولانی چرخه حیات پروژه تکنولوژی اجرای پیچیده، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم قطعیت های بسیار بالا و وابستگی شدید به ماشین آلات و تجهیزات مناسب و متعدد، آنچنان است که می توان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید. در این احقیق سعی شده است ضمن بررسی عوامل موثر بر روند اجرای سدهای خاکی، با توجه به ماهیت دینامیک برنامه ریزی برای این پروژه ها ، مراحل مختلف برنامه ریزی و مکانیزم های کنترل پیشرفت پروژه اجرای سدهای خاکی جهت استفاده بهینه از زمان و منابع ارائه گردد.