سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا اردکانیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
سیدمحمد احدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم ترکیبی بخش بندی و خوشه بندی گویندگان ارائه شده است. در این سیستم، ترکیبی از روش های بخش بندی بر اساس فاصله و بر اساس مدل استفاده شده است. بخش بندی بر اساس فاصله ، برای ساخت یک مجموعه اولیه مدل های گویندگان بکار می رود. سپس با شروع از این مدل ها، بخش بندی بر اساس مدل انجام میشود و با ترکیب خوشه بندی بر اساس فاصله و بر اساس مدل ، دقت خوشه بندی افزایش می یابد. در این سیستم ، بخش بندی و خوشه بندی گوینده ها به صورت تکراری و توان صورت میگیرد و از مدل های مخلوط گوسیی برای توصیف گوینده ها استفاده شده است و بخش بندی با استفاده از این مدل ها صورت می گیرد. برای افزایش سرعت پردازش و افزایش کارایی الگوریتم، بخش هایی چون تشخیص جنسیت و روش تطبیق MAP برای آموزش مدل ها به سیستم اعمال شده است. برای اندازه گیری کارایی این سیستم، نتایج روش ترکیبی با روش بر اساس فاصله مقایسه شده است و نتایج نهایی برتری چشمگیر روش ترکیبی را نشان میدهد.