سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
اسماعیل ابوکاظم پور – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی
مجید عمیدپور – دانشیار ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی مکانیک
جعفر نوری – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده:
استفاده از زیست توده مرطوب در سیستم های تبدیل انرژی چالش برانگیز است ، چرا که در بسیاری از سیستم های مرسوم زیست توده مورد استفاده خشک میگردد. خشک کردن بسیار انرژی بر است به ویژه هنگامی که زیست توده مورد استفاده دارای رطوبت بالای 50 درصد وزنی بر اساس پایه مرطوب می باشد. ترکیب گازیسازی هیدروترمال زیست توده و یک سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) توربین گاز (GT) می تواند یک راه حل کارآمد برای تبدیل زیست توده بسیار مرطوب به الکتریسیته باشد. بنابراین، ارزیابی ترمودینامیکی سیستم های ترکیبی واحد های گازیسازی هیدروترمال و واحد های هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز انجام شده است.سه مورد گازیسازی هیدروترمال در شرایط متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولی به طور عمده متان، دومی تولید مخلوطی از هیدروژن و متان و آخرین مورد به طور عمده تولید هیدروژن می نماید. ودر ادامه این سه مورد گازیسازی با یک سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز مشابه کوپل شده اند. خوراک ورودی به سیستم گازیسازی هیدروترمال پسماند شهری تهران در نظر گرفته شده است. راندمان اکسرژی الکتریکی هر مورد بطورکلی در حدود 50٪ می باشد، که ترکیب گازیسازی هیدروترمال و سیستم های هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز را امیدوار کننده می نماید.