سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزین شهبازی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

ارزیابی اراضی یک روش قطعی برای پیشگویی قابلیت و استعداد اراضی با تاثیر توام تغییرات کاربری اراضی و اقلیمی بریکدیگر است کشاورزی پایدار به عنوان یک هدف اصلی ارزیابی اراضی حاصل از تعامل ارزیابی تناسب و اسیب پذیری اراضی می باشد. سیستم تصمیم گیری میکرولیز MicroLEIS برای از بین بردن اثرات منفی محیطی برروی کشاورزی مانند تغییر اقلیم و اتخاذ مسائل مدیریتی در منطقه سویل اسپانیا ابداع و توسط شهبازی برای اولین بار درایران در قسمتی از اراضی جنو ب شهرستان اهر استفاده و تست گردید. پایه و اساس ابداع این سیستم ارزیابی چند منظوره بررسی وضعیت کیفیت خاک با استفاده از نتایج تجزیه های فیزیکی و شیمیایی خاک است که در نوع خاک بی نظیر می باشد.