سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل ونقل
حمیدرضا احدی – استادیار دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
اصغر نصر – استادیار دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در روشهای سنتی حمل و نقل ریلی که عمدتاً مختص کشورهای در حال توسعه است، امور ایمنی بصورت سیستماتیک بررسی و مدیریت نمی شود و این موضوع معمولاً باعث افزایش سوانح و خسارات ناشی از آنها و عدم امکان کنترل عوامل تعیین کننده مربوط می گردد. در مقابل در سیستمهای پیشرفته راه آهن که سیستم جامع مدیریت ایمنی بکار گرفته می شود حجم سوانح بشدت کاهش یافته و خسارات ناشی از آن به حد اقل می رسد لذا نظر به نقش و اهمیت سیستم جامع مدیریت ایمنی در کاهش سوانح و خسارات ناشی از آن ، در این مقاله سعی شده است عوامل مؤثر در این سیستم شناسایی و زمینه های نظری و تئوریک لازم برای تدوین و استقرار آن در حمل و نقل ریلی کشور فراهم گردد.