سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صابر عبداله زادگان – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
محمد شیرزاد – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
محسن عشقان ملک – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
شهرام جعفری – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده:
این پروژه روش جدیدی را برای تشخیص بیماری قلب بیان میکند که بر مبنای درختهای تصمیم می باشد. در علم پزشکی تعیین یک محدوده مشخص برای سالم بودن و یا بیمار بودن شخص وجود ندارد و استدلال بر مبنای آزمایشات انجام شده می باشد، یکی از کاربردهای درخت تصمیم این است که می توان آنها را بصورتی مطرح نمود که پاسخ واحدی به صورت نام یک دسته یا کلاس ارائه نماید که برای مثال، این درخت به راحتی می تواند پاسخگوی این سوال باشد که ایا شخص دارای بیماری قلبی می باشد و یا خیر، همچنین این سیستم که دارای 13 فیلد ورودی و یک فیلد نتیجه می باشد، تهیه شده است این پایگاه داده بروی سایت دانشگاه کالیفرنیا موجود می باشد. این پایگاه داده شامل اطلاعات پزشکی 270 نفر می باشد. اساس این روش استفاده از درخت تصمیم و انتخاب توابع ورودی و خروجی بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، می باشد. فیلدهای ورودی سیستم فوق، 8 فیلد از 13 فیلد پایگاه داده فوق می باشند. در سیستم فوق در 75% موارد نتیجه درستی را در خروجی نشان میدهد. این نرم افزار با توجه به مقادیری که کاربر وارد می کند می تواند از پرسیدن بعضی فیلدها صرف نظر کرده و نتیجه قطعی را به کاربر نمایش دهد.