سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین یوسفی – رئیس گروه استاندارد و برنامه ریزی، سازمان نقشه برداری کشور و دبیر کمیت

چکیده:

برنامه ریزی پردازشی است که قبل از عمل فیزیکی به اهداف، بدانیم چقدر منـابع و زمـان داریـم، و از چـه مسـیری می خواهیم چه کاری را در چه زمانی انجام دهیم . بدیهی است که مناسبت اختصاص منـا بع بـرای امـور مختلـف در مواقع متفاوت بستگی زیادی به میزان مهارت مدیریت داشته و عدم وجود آن اتلاف منابع را شامل مـی شـود . آقـای اوترگیولیک در نیم قرن گذشته پیش وظایف مدیریت را به ترتیب زیر بیان می کند :
Planning برنامه ریزی -1Organizing سازمان دادن -2Staffing به کارگماردن -3Directing راهنمایی کردن -4Coordinating هماهنگ نمودن -5Reporting گزارش دادن -6Budjeting بودجه بندی