سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شقایق یوسفی – آزمایشگاه مدیریت انرژی
محسن پارسا مقدم – آزمایشگاه مدیریت انرژی
وحید جوهری مجد – آزمایشگاه سیستم های کنترل هوشمند

چکیده:

در دهه های آتی، شبکه های قدرت هوشمند با هدف تامین چهار نیاز اصلی امنیت، کیفیت، قابلیت اطمینان و دسترس و در راستای پاسخگویی به تقاضای پذیری(SQRA) تجهیزات میکروپروسسوری برای انرژی مطمئن و با کیفیت شکل می گیرند. حجم عظیم اطلاعات و اهمیت سرعت و دقت در کنترل شبکه، وجود بازارهای گسترده انرژی الکتریکی و میکروگریدها از عواملی هستند که نیاز به اتخاذ روشهای جدید و کارآمد در مدیریت شبکه را آشکار میسازند. عاملهای هوشمند با توجه به ویژگ یهای کم نظیری از قبیل خوداتکایی، ابتکار و نوآوری، توانایی برقراری روابط اجتماعی و واکنش نشان دادن به تغییرات محیط خود، در قالب موجودیت های توانمندی برای شبیه سازی المان های شبکه قدرت و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر جلوه نموده اند. استفاده از تئوری سیستم ه ای چندعاملی تکنیک جدیدی برآمده از کاربرد هوش محاسباتی در حل مسائل سیستم های قدرت است که تاکنون در حوزه های مختلفی از شبیه سازی بازارهای انرژی الکتریکی تا یافتن پاسخ بهینه مسائل بهینه سازی شبکه قدرت، کارآیی خود را نشان داده است. در این مقاله ابتدا به بیان م فهوم عاملها، سیستمهای چند عاملی و ویژگیها و توانمندی های این تکنیک می پردازیم و سپس روند بکارگیری آن را در مطالعات مهندسی سیستم های قدرت بررسی می کنیم . در نهایت به این مهم م ی پردازیم که سیستم های چند عاملی میتوانند به عنوان روش مناسبی برایتشکیل و تکامل شبکه های قدرت هوشمند به کار آیند.