سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد کجباف – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی پزشکی
محمدحسن قاسمیان یزدی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت تصویر برداری صوتی از قلب انسان معرفی گردیده است. قلب، به صورت یک منبع گستردهصوت فرض شده است که صدا از نقاط مختلف آن ایجاد می شود. سیستم چند سنسوری معرفی شده در این مقاله به طور هم زمان صدایقلب را از نقاط مختلف سطح سینه ضبط می کند. به کمک روش شکل دهی موج، داده های اخذ شده تلفیق شده تا یک تصویر دو یا سهبعدی را بنا به نیاز کاربر تشکیل دهد. این تصویر انرژی صوت در نقاط مختلف قفسه سینه را نشان می دهد. برای تایید عملکرد سیستمشبیه سازی هایی با چیدمان های مختلف آرایه ای انجام شده اند. یک سیستم سخت افزاری برای اخذ داده های واقعی از سطح بدنطراحی و ساخته شده است. داده های اخذ شده بر روی یک رایانه شخصی ضبط و پردازش می شوند تا نهایتا تصویری دو یا سه بعدیتشکیل گردد.