سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دارایی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدرضا عبدی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مهدی کمالی – آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان
نوید کدخدایی – سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت FMP، اصفهان

چکیده:

در این مقاله فرایند تولید قرص های UO2 از پودر دی اکسیداورانیوم با فعالیت بالا بررسی شده است. این فرایند شامل مراحل اضافه نمودن یک تخلخل ساز درگستره ی 1/4-0/3 درصد وزنی به پودرهای دی اکسید اورانیوم، پرس کردن پودرهای دی اکسید اورانیوم شامل تخلخل ساز و تولید قرص های خام، سینترینگ قرص های خام به شکل قرص هایUO2 سینتر شده در محدوده 96-94 درصد چگالی تئوری میباشد.