مقاله شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1384 در رشد فناوري از صفحه 26 تا 31 منتشر شده است.
نام: شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي ارزيابي
مقاله مراحل ارزيابي
مقاله دوره رشد شركت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب ‌نيا فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وظيفه اصلي مركز رشد حمايت از شركت هاي فناور نوپاي مستقر در آن است. به نحوي كه اين شركت ها به شركت هاي موفق و رشد يافته تبديل شده و قادر باشند حمايت ها و خدمات دريافت كرده از مركز رشد را به آن برگردانند. بنابراين يكي از فعاليت هاي ضروري يك مركز رشد، ارزيابي صحيح و مستمر موسسات مستقر در آن مركز مي باشد. اهداف اصلي ارزيابي شرکت ها، ايجاد انگيزه در آنها جهت موفقيت بيشتر وشناسايي شرکت هاي موفق است. تلاش و تخصص دو عامل موثر در موفقيت يک شرکت هستند. هر چند که موفقيت يک معيار فازي و نسبي است و در طول زمان قابل کسب و تشخيص مي باشد.
به منظور تعيين شاخص هاي ارزيابي، ارايه يک مدل ارزيابي امري ضروري است. در اين مقاله نخست يک مدل جهت ارزيابي شرکت ها ارايه شده است. بر اساس اين مدل، شاخص هاي ارزيابي به سه دسته عمومي، تخصصي و اقتصادي تقسيم شده اند. دسته عمومي شامل 11 شاخص است که جنبه تلاش را تعيين مي کنند. دسته تخصصي داراي 10 شاخص است که جنبه تخصصي شرکت را تعيين مي کنند و در نهايت دسته اقتصادي شامل 6 شاخص است. اين شاخص ها تعيين کننده جنبه هاي تلاش و تخصص شرکت مي باشند. در انتها براي شاخص هاي امتياز کمي، حد نصاب هاي موردنياز در دوره هاي مختلف ارزيابي تعيين شده است. در مدل پيشنهادي ارزيابي شرکت ها، مراحل مختلف ارزيابي مشخص شده است که شامل سه دوره اصلي يکساله مي باشد و هر دوره يکساله شامل چهار مرحله ارزيابي سه ماهه متوالي است. جهت اجراي ارزيابي از سه روش خوداظهار شرکت ها (توسط تکميل پرسشنامه هاي مربوطه)، داشتن جلسات حضوري خصوصي و عمومي مسوولان مرکز رشد با شرکت ها و کسب اطلاعات عمومي از شرکت ها استفاده مي شود. با انجام ارزيابي، شاخص هاي ارزيابي به صورت کمي براي شرکت ها تعيين مي گردد. داشتن يک تعامل مناسب و صحيح با شرکت ها نقش بسيار موثري در ميزان موفقيت مرکز رشد در درازمدت خواهد داشت. در مدل ارزيابي ارايه شده، شيوه هاي مختلف تعامل با شرکت ها بر اساس نتايج ارزيابي آنها مشخص و تعيين شده است.
لازم به ذکر است که اين مقاله حاصل سه سال تجربه در ارزيابي شرکت هاي مستقر در مرکز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوري يزد است.