سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جواد امنیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
قاسم حیدری نژاد – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
این مقاله به تهویه و پخش هوا در پارکینگ های بسته با توجه به رویکردهای بیان شده در استانداردها می پردازد. منوکسیدکربن اصلی ترین آلاینده موجود در پارکینگ ها بوده و رویکرد طراحی، تامین میزان هوای لازم جهت نگه داشتن این آلاینده در حد مجاز می باشد. برای تامین کیفیت مناسب هوا باید شکل نقاط ورودی هوای تمیز به گونه ای باشد که باعث پخش مناسب جریان هوا در پارکینگ شود. در این مقاله شبیه سازی عددی پخش هوا و آلودگی در یک پارکینگ بسته با استفاده از حل همزمان معادلات بقا انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از شکل دایروی برای نقاط ورودی هوای تمیز به پارکینگ، میزان تمرکز آلودگی در بعضی از نقاط پارکینگ بیش از حد مجاز می باشد. جهت کاهش تمرکز آلاینده در پارکینگ از ورودی های هوای تمیز مستطیل شکل استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی پخش آلودگی و جریان هوا در پارکینگ با استفاده از ورودی های مستطیل شکل بیانگر این است که استفاده از این شکل نقاط ورودی هوای تمیز،موجبکاهش غلظت آلاینده در قسمت های مختلف پارکینگ می شود.