سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
شهاب رضوی نیا – شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچسارانGSOGPC
فرشاد جعفری – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز
محمدرضا دهستانی اردکانی – شرکت نفت و گاز پارسPOGC
بابک مرادپورطیبی – مرکز تحقیقات زمین کاوZKRC
فاطمه محی الدینی – کارشناس مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی نفت
شریفه نیک نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:
پدیده مخروطی شدن در مخازن نفتی و گازی عموماً تحت رانش آب و کلاهک گازی رخ می دهد. مخروطی شدن آب در چاه های نفتی و گازی ایران، یکی از مسایل و مشکلات اساسی است که بر تولید نهایی، افزایش هزینه های عملیاتی و بروز مشکلات زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. پیش از تولید از مخزن، سیالات مخزنی تحت شرایط تعادل بوده و سطح تماس آن ها بدون تغییراست، ولی با شروع تولید از مخزن، هنگامی که نیروی ویسکوز در جهت عمودی بر نیروی ثقلی غلبه می کند، جابه جایی سطوح تماس و پدیده مخروطی شدن رخ می دهد، بنابراین سعی بر این است که نرخ های تولید در محدوده ای کنترل شود که مانع ورود آب و گاز به چاه تولیدی گردد. به همین دلیل بررسی این پدیده و مدلسازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، پدیده مخروطی شدن با استفاده از داده های یکی از میادین گازی ایران و به کمک نرم افزار تجاری اکلیپس300 (Eclipse300) مدلسازی شده و پارامترهای موثر بر پدیده مخروطی شدن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این کار نشان داد که رفتار تولید آب در مخازن شکافدار گازی بیش از همه تابع نرخ تولید می باشد. هم چنین در آنالیز حساسیت تراوایی، زمان میان گذر شدن بیش از همه تابع تغییرات تراوایی افقی شکاف ها است و بعد از آن تراوایی عمودی ماتریس ها است. در حالی که تراوایی عمودی ماتریس بر زمان میان گذر شدن تأثیری ندارد. در آنالیز حساسیت تخلخل نیز، حساسیت زمان میان شکنی نسبت به تغییرات تخلخل شکاف ها بیشتر از حساسیت نسبت به تخلخل ماتریس ها است