سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
هادی یوسفوند – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
امین حسنوند – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه لرستان

چکیده:
در این بررسی شبیه سازی جریان در راکتورهای مونولیتی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالات برای بستر مونولیت و کانال مجزای هیدرودینامیکی به قطر mm1 که در نوع جریان تیلور می باشد، بررسی و ارائه شده است. عملکرد کلی این نوع لوله های راکتور شدیداً به هیدرودینامیک حباب ها بستگی دارد. در این تحقیق جهت ردیابی فصل مشترک از روش VOF استفاده شده است. یکی ازدغدغه ها در جریان دوفازی تیلور بدست آوردن رابطه بین سرعت صعود حباب ها و عدد موئینگی است. در این پروژه هیدرودینامیک حرکت یک حباب در طول لوله ی موئین با تفسیر پارامترهای مختلف (سرعت حباب و کسر حجمی های مختلف) با استفاده از شبیه سازی CFD بررسی گردیده است. که در این آنالیز حباب ها ثابت نگه داشته می شوند و دیواره با شتاب برابر با افزایش شتاب حباب به سمت پایین حرکت می کند.یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه بدست آوردن اثر کسر حجمی بر سرعت صعود حباب در جریان تیلور می باشد که هدف در این تحقیق اصلاح رابطه است. سرعت نسبی حباب در دو حالت CFD و رابطه اصلاح شده، بررسی شد که نتایج حاصله با حداکثر و حداقل درصد خطا 69/22- و68/11 تطابق نسبتآ خوبی با هم دارند.