سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر قلی پور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به طور معمول، غده های درشت سیب زمینی برای صنایع چیپس سازی و فرنچ فرایز، غده های متوسط (بازارپسند) برای مصارف خانگی، و غده های ریز به عنوان غده بذری مورد استفاده قرار می گیرند؛ مورد اخیر از این نظر حایز اهمیت است که به دلیل عدم نیاز به برش غده توسط کشاورزان ، امکان انتقال بیماری از غده های آلوده به غده های سا لم تقلیل می یابد. به لحاظ اهمیت مدیریت کشت از جمله تراکم بر تغییر نسبت اندازه های مذکور ، و با توجه به اهمیت شبیه سازی به عنوان ابزار تکمیلی برای بهبود کمی و کیفی تولید، در این بررسی هدف به شبیه سازی اثر تراکم بر درصد این غده ها معطوف گردید . طی یک آزمایش مز رعه ای در عجبشیر ، 4 رقم جدید کایزر ، آگریا، سانته و مارکیز در تراکم های 41700 (فاصله بین ردیف 80cm ثابت برای کلیه تراکم ها؛ فاصله دو بوته 30cm) و 50000 (25cm) و 62500 بوته در هکتار(20cm) مورد کشت قرار گرفتند؛ سپس بر اساس معیار معمول در درجه بندی غده ها ، درصد وزنی غده های فوق الذکر محاسبه گردید. برای پیش بینی تغییرات درصد این غده ها در تراکم های مورد بررسی، اقدام به آزمون مدل های ،Segmented، Quadratic ،Broken linear ،Beta و linear شد. در غالب موارد مدل Broken linear و در برخی موارد مدل Broken linear توانست پیش بینی خوبی برای این تغییرات داشته باشد . شایان ذکر است که همانند نتایج مربوط به برش (Slicing) اثر متقابل فاکتورها ، نتایج حاصل از آزمون این مدل ها نشان داد که تنها در واریته های سانته و آگریا ، به ترتیب درصد غده های بازار پسند و درصد غده های ریز، تحت تأثیر تراکم قرار نمی گیرند. نتایج این بررسی می تواند سرآغازانجام آزمایشات تکمیلی برای ارایه مدل جامع رشد و نمو سیب زمینی باشد.