سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید حاجیعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مساله انرژی و منابع محدود در جهان از چالشهای عمده جوامع صنعتی و جوامع رو به رشد است و به همین دلیل دولتمردان ضمن حمایت از طرحهای تولید انرژیهای تجدید پذیر، از طرحهای نو برای کاهش مصرف انرژی هر روز استقبال بیشتری به عمل می آورند. در این مقاله انتقال حرارت از طریق جا به جایی طبیعی در یک محیط بسته مورد بررسی قرار گرفته و محلی بهینه برای قرار گیری منبع گرمایش بر اساس معیارهای آسایش انسان ارائه می گردد. برای حل معادلات حاکم بر این مساله از روش تفاضل محدود استفاده شده است. پارامترهای مهم در این مساله، محل قرارگیری هیتر، طول هیتر و عدد رایلی می باشند. پس از تحلیل مشاهده شد که مهمترین پارامتر در انتقال حرارت و جریان سیال محل قرار گیری هیتر بوده که می تواند پارامتر کنترلی سیستم باشد.