سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهسا رستم زاده ریگی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان
احسان عابدینی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان

چکیده:
مطالعه حاضر با استفاده از شبیهسازی انتقال حرارت، با رینولدزهای مختلف به بررسی سرعت سیال، تغییرات دمای خروجی، ناسلت متوسط و همچنین انرژی حرارتی دریافتی توسط سیال درون لوله مارپیچمی پردازد و در نهایت انرژی حرارتی دریافتی توسط سیال را با انرژی حرارتی مورد نیاز برای یک خانواده 4نفره می سنجد.لوله های مارپیچ سطح جانبی بزرگتری نسبت به لوله های مستقیم دارند، همچنین به دلیل داشتن جریان ثانویه در طول خود در شرایط یکسان حرارت بیشتری را نسبت به لوله های مستقیم انتقال می دهند.