سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه السادات شکراللهی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی شیمی، نفت
سید شهاب الدین آیت اللهی – دانشیار بخش مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش
لیلا زرگرزاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی شیمی، نفت
مهسا خیراللهی وش محمد صادق توللی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی شیمی، نفت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار Matlab پارامتر تخلخل برای یک ساختمان مکعبی شکل که درون آن یک بار با احجام استوانه ای و بار دیگر با احجام کروی شکل با قطر های م تفاوت و در چندین مرحله پر شده است، محاسبة گردیده است . با استفاده از این شبیه ساز سعی شده است تا از روش های شبیه سازی همگن که در آن ها از کره، میله و یا استوانه هایی با سطح مقطع یکسان استفاده می شود فاصله گرفته و ساختار محیط های متخلخل واقعی مدل گردند . در ضمن جهت استفاده آسان از نتایج این برنامه یک ر ابطه ریاضی برای پارامتر تخلخل بر حسب تعداد مراحل حجم نیز ارائه شده است .