سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پژوهشی نفت
ناصر علیزاده تبریزی – دکترای مهندسی نفت
کریم سلحشور – دکترای مهندسی نفت
سیدابوذر موسوی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت

چکیده:

دراین مقاله با توجه به نوع مخازن ایران بحث تزریق گازبصورت امتزاجی در یک مخزن نفتی بررسی گردید. در ابتدا بعد ازانالیز سازگاری داده های خواص سیالات مرحله مدلسازی سیال مخزن انجام شد. سپس در ادامه ازمایش لوله قلمی که مرسوم ترین روش برای محاسبه حداقل فشار و غلظت امتزاجی است بوسیله یک شبیه ساز تجاری شبیه سازی و اعتبارسازی شد. مقدار حداقل فشار امتزاجی MMP برای گازهای تزریقی بوسیله شبیه ساز لوله قلمی برای نفت مخزن تعیین گردید. پس از انجام مطالعات مدلسازی میدان با استفاده از شبیه ساز با انجام سناریوهای مختلف تزریق گاز به صورت امتزاجی روش بهینه تزریق امتزاجی انتخاب گردید.