سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهرنگ – شرکت پارس پترو زاگرس ppz
معصومه بهرنگ – دانشجوی رشته مهندسی شیمی صنایع گاز
هادی رستمی گرازان – شرکت پارس پترو زاگرس

چکیده:

هنگامی که استخراج نفت از مخزن شروع می شود، فشار مخزن رو به کاهش می گذارد، مگر آنکه نفت استخراجی با جریان سیال دیگری جایگزین شود. بنابراین، مخزن نیازمند به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت است. امروزه روشهای مختلفی برای افزایش بازیافت نفت در دنیا اعمال می شود که بنابر ویژگی های مخزن نفتی، با یکدیگر متفاوت هستند . از این رو، یافتن روش بهینه برای افزایش بازیافت نفت از مخازن نیازمند انجام مطالعات جامع و سپس اعمال روش مناسب است . یکی از نخستین روشهایی که برای ازدیاد برداشت به ذهن می رسد تزریق گاز می باشد که تزریق گاز خود به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی گاز انجام می گیرد. تزریق غیر امتزاجی گاز روشی است که ضریب بازیافت از میادین نفتی ایران را افزایش می دهد. با در نظر گرفتن اینکه ایران دارنده دومین ذخایر گازی در جهان است، چنین پروژه هایی از نظر اقتصادی بسیار مناسب می باشند. به همین منظور در این مطالعه عملکرد تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفتی مرکزی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز در مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در جهت بهینه سازی اثر پذیری تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت پارامتر های مختلفی از جمله دبی تولید ، دبی تزریق ، نحوه و مکان تکمیل چاه ، نحوه آرایش چاهها … را می توان تغییر داد تا بهینه ترین سناریو انتخاب شود. در نتیجه سناریوهای زیادی را می توان اجرا کرد. در این مطالعه سناریو های زیادی توسط نرم افزار شبیه ساز اجرا می شود و نتایج اجرای سناریو ها در برنامه جانبی این نرم افزار یعنی مورد بررسی قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری لازم به عمل می آید.