سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فروغی – کارشناسی ارشد
حسین آشوری – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف
آرش کفیل زاده – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا نریمان نژاد – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق الگوی پر شدن قالب و انجماد آلیاژ آلومینیومA356 در حالت نیمه جامد مورد بررسی قرار گرفته است . رفتار سیلانی این آلیاژ در حالت نیمه جامد بوسیله یک مدل توانی ، که در آن ویسکوزیته تابعی از نرخ برش میباشد ، در نظر گرفته شد. معادلات مورد نظر با استفاده از مدل power law cut-off نرم افزار procastحل گردید. نتایج به دست آمده با نتایج حاصله از آزمایش عملی مقایسه شد. در ادامه با استفاده از نتایج حاصله به منظور تولید قطعه ای با صفحات نازک به روش نیمه جامد ، سیستم راهگاهی طراحی شده و قطعه مورد نظر به روش نیمه جامد ریخته گری گردید. نتایج حاصله نشان داد که مدل مورد استفاده با نتایج مشاهده شده در عمل بسیار نزدیک می باشد.